Monday, 26 Sep 2022

Tiến độ dự án

–   20/07/2014 – Bắt đầu ép cọc – Có thể tính là bắt đầu thi công – 40 ngày

–   Xây dựng phần móng + Phần thân – 105 ngày

–   Xây thô + Hoàn thiện, cảnh quan hạ tầng – 150 ngày

–   Thời gian mưa gió, bất khả kháng – 60 ngày

–   Tháng 05/2015 – Bàn giao

–   Đi vào hoạt động: 9/2015