Monday, 26 Sep 2022

Mặt bằng phân lô

Diện tích đất:Thấp nhất: 76 m2 Cao nhất: 156 m2 Trung bình: 83 m2
Diện tích xây dựng:Thấp nhất: 273 m2 Cao nhất:  344 m2 (3,5 tầng) Trung bình: 284 m2
Mặt tiền rộng:       5m – 6m