Monday, 26 Sep 2022

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (trực thuộc BIM Group)

Trụ sở chính: Khu du lịch và đô thị mới Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: +84 33 3847 043

Fax: +84 33 384 4498

Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: +84 4 3719 7214

Fax: +84 4 3719 7215

Website: www.syrena.vn